Søk

3 hedersmenn fikk Norske Trevarers hederspris på årsmøtefesten i Svolvær

Per Bjerke, Eilef Bjerk og Jan Larsen fikk den velfortjente prisen som styreleder Ole Olsen delte ut lørdag kveld.

 Frode og Skule Bjerke fra Snekkermester Per Bjerke AS, mottok hedersprisen på vegne av sin far som ikke var til stede på årsmøtet denne gangen.

 Leder av valgkomiteen Eilf Bjerk fra Gapo AS/Ege Front AS mottar hedersprisen fra styreleder Ole Olsen.

 Leder av Opplæringskontoret, Jan Larsen takker for hedersprisen.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no