Søk

Aanesland fabrikker AS går for plan B

Bygger ny bedrift i Lillesand

Aanesland fabrikker har kjøpt et større næringsområde på Gaupemyr i Lillesand kommune. Om alt går etter planen flytter bedriften i løpet av 2020.

– Det er en stor dag for oss. Sykt gøy både for eiere og ansatte, og det gir oss en enorm energi fremover. Det er veldig greit å endelig få en avklaring. Nå vet vi hva vi jobber fram mot, sier Gunnar Adolf Aanesland fornøyd.

Etter at avtalen mellom Birkenes kommune og Aanesland fabrikker om fabrikktomta ved Valtjønn strandet i mai i år, har Aanesland jobbet med en plan B i bakhodet. Etter at skuffelsen la seg etter det havarerte forsøket, har han forsøkt å tenke seg hva som nå skaper den beste fremtidsutsikten for bedriften.

Valget falt på Gaupemyr og Lillesand, og de ser frem til en god utvikling for bedriften i nabokommunen. Onsdag kveld ble kontrakten med Lillesand kommune underskrevet, noe som sikrer Aanesland Fabrikker et 25 dekar stort område mellom Jens Eide og Asko på Gaupemyr.

Prisen ligger på 8,5 millioner kroner for de første 17 dekar, mens de har opsjon på de resterende åtte dekar.

Gunnar Adolf Aanesland tar med seg Aanesland fabrikker til Lillesand. Det gleder ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H).

Ansatte er nøkkelen

– Da det ikke ble noen avklaring i forhold til vår plan A på Tveide, så vi oss nødt til å sondere andre muligheter. Mange kommuner har henvendt seg, og vi har hatt et godt utvalg av mulige områder. Når valget til slutt falt på Gaupemyr, så er nærheten til Birkeland det viktigste, sier han, og forklarer:

– De ansatte får ikke lengre arbeidsvei, og det muliggjør at vi får med oss alle videre. De er nøkkelen i dette, og vår viktigste ressurs. Vi er ingenting uten dem.

Store investeringer

Tomta de har anskaffet seg er tilnærmet ferdig opparbeidet med all Infrastruktur på plass. Første byggetrinn er et fabrikkbygg på omtrent 1.500 kvadratmeter. Videre har de planer om en industrihall for limtreproduksjon. Store investeringer ligger foran den tradisjonsrike trebedriften.

I eiendomskjøpet og de to første byggetrinnene regner de med å investere rundt 50 millioner kroner. De ser det heller ikke som usannsynlig at de vil øke bemanningen etter flyttingen.

Ideell plassering

Aanesland fabrikker ser det som et ideelt område.

– Vi har romslig plass, og er nær transportaksene, noe som er veldig viktig for oss. Det at vi håndterer elementer på opp mot 16 meters lengde gjør og at vi trenger litt armslag rundt oss, sier Aanesland.

Han legger til at Lillesand kommunens håndtering av saken fortjener skryt.

– Saksbehandlinga har vært effektiv og sykt god. Fra vi tok kontakt og viste vår interesse så har det bare gått rundt tre ukers tid, sier fabrikksjefen.

Fornøyd ordfører

Lillesands ordfører Arne Thomassen (H) er naturlig nok godt fornøyd.

– Vi er veldig glad for at Aanesland Fabrikker satser i Lillesand. Vi har ikke vært veldig frempå da vi ikke har noe ønske om å ta noe fra Birkenes, men når forespørselen først kommer så satser vi veldig på å ha et godt utvalg av næringsområder å by på, og legge godt til rette for nyetableringer, sier Thomassen til Birkenesavisa.

Ordføreren er fornøyd med at fabrikken blir i nærområdet når først Birkeland ikke lenger var en aktuell plassering for treindustribedriften. Thomassen ser Birkenes og Lillesand som en naturlig enhet.

– Strengt tatt burde det kanskje vært samme kommune. Det at kommunen eier grunnen gjør at vi har kunnet tilby den til en bærekraftig pris. Vi håper dette gir ringvirkninger i området. Regionplanen for 2030 peker på treindustri som et satsingspunkt, og jeg håper vi kan få mer av lignende industri i kjølvannet av denne etableringen, sier Thomassen.

Valtjønn

– Hva med skjer med fabrikkområdet ved Valtjønn?

– Vi ser ikke for oss en omregulering til boliger. Vi har hatt flere interessenter som kan tenke seg å drive videre med noen form for industri der, men helt i mål er vi ikke der, sier Aanesland.

– Er du bitter for at det ikke ble noe avklaring i Birkenes?

– Nei, jeg hadde jo håpt at det gikk i orden. Det var plan A, og Birkeland ligger i DNA-et mitt. Men jeg forholder meg til at det ikke gikk og aksepterer det, sier Aanesland og legger til:

– Så må jeg som bedriftsleder se fremover og vurdere hvilke veier bedriften skal ta. Det er likevel et tankekors at de siste årene har både CG-Glass, Bendiks transport, Birkeland grunn og betong og nå oss selv flyttet ut av kommunen – som stort sett har vært styrt av Høyre.

AV TERJE MODAL 18. OKTOBER 2018

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.