Søk

Årets Opplæringskonferanse 2017 på Lillestrøm

belyste ulike temaer knyttet til fagutdanning, rekruttering og lærlinger.

BNLs opplæringskonferanse i juni samlet over 60 deltakere fra opplæringskontorene, bransjene og
BNL i Lillestrøm. 

Årets konferanse var myntet på lederne av opplæringskontorene innenfor bygg og anlegg i hele landet. Konferansen skulle bidra til å løfte fagutdanningen og gi det oppmerksomhet. I år ønsket vi å fokusere på politikken rundt fagutdanningen, og gi deltakerne et digitalt rekrutteringsverktøy.

Fra våre opplæringskontor, deltok 

Ranveig N. Toftevåg fra IFOS Industriens faglige opplæringssenter; Hordaland
Lars Husaas fra Agder Tresenter, Aust- og Vest-Agder
Hans O. Øren fra Tresenter Øst, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Jan Larsen, Tre-Ringen, Buskerud, Vestfold og Østfold

Trond Giske, nestleder i Ap, snakket om fremtidens yrkesfag og viste hvordan yrkesfagne skulle løftes. Han ønsket at det skulle innføres blant annet mer praksis i grunnskolen, flere læreplasser og mer praksisnær utdanning. Jørgen Leegaard, dir. kompetansepolitikk i BNL, orienterte om Yrkesfag2020, hvor NHO-fellesskapets politikk innen fag- og yrkesopplæringen skal utformes. Opplæringskontorene innen bygg og anlegg har vært aktive i dette arbeidet.

Jon Sandnes, adm.dir. i BNL, tok opp kompetansebehovet i fremtiden byggenæring og viktigheten av digitale verktøy. Bruk av et nytt digitalt rekrutteringsverktøy, utarbeidet av BNL, Rendra AS og Sweco, ble vist av Adm.dir. i Rendra, Kristin Omholt-Jensen.

Andre innledere var Kjell Skog, styremedlem i BNL og Professor 2 fra næringsliv ved Universitetet i Tromsø, Tone Merete Sønsterud, (Ap) i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, Camilla Hauren Leirvik, ass. Rektor ved Kuben Videregående skole og Jørgen Ofstad, daglig leder i Blimester.com.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no