Søk

Årlig revisjon av HMS systemet

Ifølge Internkontrollforskriften skal det foretas en gjennomgang av HMS systemet en gang pr. år. Vi anbefaler at eventuelle endinger registreres fortløpende, slik at bedriftens HMS system er oppdatert til enhver tid.

Under §5 i Internkontrollforskriften står det beskrevet hvilke type dokumentasjon som er lovpålagt og hva som må dokumenteres skriftlig. Det er viktig at HMS systemet tilpasses bedriftens type, størrelse og risikoforhold.

Trenger dere hjelp til å oppdatere HMS systemet eller lage et nytt HMS system, så ta kontakt med Tone H. Ruud tlf. 23087614 eller tone@norsktrevare.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no