Søk

Alle pilene peker oppover!

Vi registrerer at 2016 har vært et år med høy aktivitet, og på mange områder snakker vi om rekord.

•Boligbyggingen er rekordhøy

•Salg av nye boliger (som skal påbegynnes fremover) er enda høyere enn fjoråret.

•Igangsettingen av nye hyttebygg er høyere en fjoråret.

•Importen av innrednings- og trevareprodukter har økt.

•Eksporten av innrednings- og trevareprodukter har økt.
 
•Foreløpige tall fra medlemsbedriftene viser en svak økning i lønnsomheten.  
 
Les hele rapporten om Trender 2016 her
 
   
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no