Søk

Bedriftsundersøkelse for medlemsbedrifter i BNL

Svarene er svært viktig for oss i vårt politiske arbeid og i forberedelsene til lønnsoppgjøret 2016, sier adm. direktør Jon Sandnes i BNL.

Adm. dir. i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes

 

Han sier videre at - vi er glade for at mange bedrifter bruker 5-7 minutter av sin tid for å gjennomføre undersøkelsen til fremtidsbarometeret.

Hvert år gjennomfører BNL en undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet lærlinger.

Oppsummering av undersøkelsen vil bli lagt ut på nettsidene i løpet av februar. De som deltar vil også få tilsendt undersøkelsen til fri benyttelse. Norsk Trevare oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen.

Publisert: 04.01.2016 Endret: 18.12.2015

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no