Søk

Boligsalget 3. kvartal - det beste på mange år!

Salget dette kvartalet er det nest beste vi har målt siden målingen startet i 1999, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. - Boligsalget hittil i år ligger 23 % over fjoråret.

Fra Boligprodusentenes Forening, 20.10.15

- Salget av leiligheter øker mest, med 51 % sammenlignet med samme periode i fjor. Salget for eneboliger og småhus, ligger hhv 3 % og 4 % over fjoråret, forsetter Jæger.

Igangsettingen av boliger ligger 21 % over samme periode i fjor. Igangsetting av leiligheter ligger 59 % over fjoråret, igangsettingen av eneboliger og småhus går litt ned med hhv -3 % og -1 %.

- Den største veksten både i salg og igangsetting finner vi i Oslo og Akershus. I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen faktisk over årsbehovet, og dette kan avhjelpe presset i Oslomarkedet, sier Jæger. - Igangsettingen i Akershus har mer enn doblet seg fra i fjor, mens Oslo har en vekst på mer enn 50 %. Etter mange gode år viser Rogalandsmarkedet nå en tilbakegang både på salg og igangsetting. Solgte boliger går ned mot fjoråret med 14 %, mens igangsettingen går ned med 20 %.

- Etter en periode med høy aktivitet, registrerer vi nå noen mørke skyer på bolighimmelen, sier Jæger. - Vi registrerer at bankene har begynt å stramme inn på kapitaltilgangen, spesielt i Rogaland. Samtidig er vi bekymret for tomtetilgangen i Oslo. - Hvis ikke vi får regulert nok byggeklare tomter i Oslo, ser det dårlig ut for igangsettingen av boliger for neste år, avslutter Jæger.

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no