Søk

De offisielle tallene for import og eksport fra SSB, er nå klare.

Vi ser at det gjennom året har vært jevn økning av importen på ca 4%. Tallene for import av dører viser en betydelig nedgang fra Danmark, men en tilsvarende økning fra Sverige.

Les om Trender november 2017 her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no