Søk

Det går mot god avslutning av boligåret 2015

Ved utgangen av november ligger salget 18 % over fjoråret, mens igangsettingen viser en vekst på 21 % sammenlignet med fjoråret

Det går mot en god avslutning av boligåret 2015, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i dagens pressekonferanse. Ved utgangen av november ligger salget 18 % over fjoråret, mens igangsettingen viser en vekst på 21 % sammenlignet med fjoråret.

- Vi ligger nå an til en igangsetting av 30 000 nye boliger i 2015. Salget av nye boliger ser også an til å havne på ca 30 000 i 2015. -Dette bør love godt for aktiviteten i 2016, sier Jæger.

Det er leilighetsmarkedet som fremdeles dominerer veksten i salget og utgjør andelsmessig over halvparten av solgte boliger hittil i år. De fleste fylkene i landet har en vekst i salget mot fjoråret. Sterkest vekst har Akershus med en økning i salget på 56 %. På Vestlandet merkes imidlertid tøffe tider i oljeindustrien. Rogaland har en nedgang i salget hittil i år på 17 %, mens Hordaland har en nedgang på 7%.

Oppdaterte tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det nå er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år. 4 400 av dem vil være enslige mindreårige. – Dette vil utløse et stort behov for gode gjennomgangsboliger i kommune-Norge, sier Jæger.

– Det blir viktig å legge til rette for løsninger som på en rask og effektiv måte kan få flyktningene over i andre boliger enn asylmottak. – Det må bygges minst 5 000 boliger som er tilrettelagt for flyktninger, sier Jæger. Det er derfor viktig at Regjeringen snarest legger frem kravene som skal gjelde for disse gjennomgangsboligene, slik at byggingen kan starte, avslutter Jæger.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no