Søk

Digitalisering i praksis - presentasjonene fra møtet

Over 70 engasjerte personer deltok på møtet på Gardermoen 27. september, noe som lover godt for framtiden.

  

Det var en engasjert gjeng som stilte til møtet denne dagen og det var fin diskusjon og mange fine spørsmål fra salen.

Fokus denne dagen var å fortelle om hva som skjer videre med digitalisering av bransjen i Norge og ellers i Europa, og hvordan dette vil påvirke bedriftene i Norsk Trevare.

Nedenfor er presentasjonene til foredragsholderne som blir lagt ut fortløpende:

Bygg- og anleggsnæringen står foran en omfattende endring der Norge nå har mulighet til å bygge kompetanse og utvikle næringen til å bli mer effektiv og konkurransedyktig. BNL inngikk før sommeren en avtale med coBuilder om overdragelse av data som har som målsetning å utvikle en norsk «kontekst» for produktdata.
Lars Christian Fredenlund i coBuilder fortalte om dette. Last ned presentasjonen her

Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Jøns Sjøgren leder arbeidet i BNL rundt digitalt veikart, og vi fikk høre hva dette går ut på.
Last ned digitalt veikart her 

Building SMART Norge sikrer utvikling og implementering av en felles digital plattform som skal effektivisere næringen gjennom digitalisering. Vi fikk en presentasjon av Arnfinn Skinnarland og Sigve Pettersen og hørte litt mer om buildingSMARTs rolle fremover.
Last ned presentasjonen fra buildingSMART her

Espen Schulze fra coBuilder snakket om ny Europeiske standard for å bli enige om Product Data Templates, og litt om hvordan Norsk Trevare er med på å standardisere produktdata for Norsk byggenæring igjennom å arbeide sammen med Building Smart Norge. Han viste eksempler på hvordan prosessen og verktøyet som brukes fungerer, og hvordan dere vil kunne være med å bestemme «produkt data malen» for f.eks. vinduer.
Last ned presentasjonen fra coBuilder her 

Halvard Gavelstad i NOBB (Norsk Byggtjeneste AS) snakket om produktegenskaper som grunnlag for BIM, netthandel og digitalisering av hele verdikjeden. Last ned presentasjonen fra NOBB her

Med standardiserte Product Data Templates vil alle aktører kunne sette prosjektkrav, og bestemme hvilke data som skal samles inn på prosjektet. Arbeidsflyt fra prosjektering, bygging og drift blir en helt annen ved bruk av maskinlesbare data der produsentenes data trengs sa Harald Onarheim i CoBuilder.
Last ned presentasjonen til Onarheim i Cobuilder her

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no