Søk

Er du fagarbeider som kan tenke deg å undervise?

Da er det mulig å søke stipend for å ta en lærerutdanning. Skynd deg å søke før fristen går ut 15. mars! gang.

Regjeringen har satt av 70 millioner kroner i 2017 til to ulike stipendordninger.

Stipendene er på mellom 100 000 og 200 000 kroner hver og du kan lese mer om ordningene og søke her.

-Skynd deg å ta kontakt med rektor, kommunen eller fylkeskommunen enten om du ønsker å søke utdanningsstipendet eller rekrutteringsstipendet. For dette er en veldig god ordning for alle som underviser, eller som kan tenke seg å undervise på yrkesfag, men som ikke har pedagogikk.

Søknadsfristen er 15. mars, og det er skoleeier som må søke på vegne av de som ønsker stipend.

Søk på www.udir.no.

Utdanningsstipend

Utdanningsstipendet er for dem som underviser i skolen, og som har relevant utdanning, men som mangler godkjent lærerutdanning. De kan søke om stipend for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller en yrkesfaglærerutdanning.

Med yrkesfaglærerutdanning menes praktisk pedagogikk for yrkesfag (PPU-y) eller treårig yrkesfaglærerutdanning.

-Det fins mange ansatte i skolen som har en god utdanning, men som mangler den formelle pedagogiske kompetansen. Derfor ønsker vi å tilby dem et utdanningsstipend. På den måten vil de få en godkjent lærerutdanning, og vi vil få en enda bedre skole. Dette er vinn-vinn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stipendet vil være på 100 000 kroner for å studere PPU og PPU-y, og 200 000 kroner for treårig yrkesfaglærerutdanning.

Rekrutteringsstipend

Rekrutteringsstipendet er for fagarbeidere og andre med annen relevant utdanning som vil jobbe i skolen.

-Vi trenger flere fagarbeidere, og da trenger vi også flere dyktigere lærere på yrkesfag. Derfor deler vi ut stipend som en gulrot til dem som kan tenke seg å bli lærere på yrkesfag, sier kunnskapsministeren.

Stipendet vil være på kroner 200 000 for dem som vil ta treårig yrkesfaglærerutdanning, og 100 000 kroner for dem som vil ta PPU-y.

Fra: Byggmesteren 3.2.2017

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no