Søk

Evaluering av Trevaredagene 2017

Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene, noe som gir oss nyttig info til neste års planlegging.

På bakgrunn av innsendte svar og egne kommentarer, må vi si oss fornøyd med tilbakemeldingene vi har fått. Det er alltid noe vi kan gjøre bedre og med over 200 deltakere skal det noe til for å tilfredsstille alle.

På stolpediagrammet nedenfor der spørsmålet var: Alt i alt - hvor fornøyd var du med Trevaredagene 2017 (skrivefeil sier 2016), viser det at deltakerne stort sett var veldig fornøyd. 49,3 % gir høyeste karakter 5 og 47,8 % gir karakter 4. Last ned hele Evalueringen her.

Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene. Det er til stor hjelp når vi skal planlegge neste års Trevaredager som blir 31. januar - 1. februar 2018 på Gardermoen.

Alle foredragene fra årets Trevaredager 2017 ligger i artikkelen "Takk for sist i Stavanger....".

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no