Søk

Forslaget til ny Teknisk Forskrift (TEK17) er sendt ut på høring

Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) sendte sist uke ut høringsforslaget til ny TEK. Høringsfristen er 10. februar, og det tas sikte på å at forskriften skal gjelde fra 1. juli 2017.

Forslag til ny Teknisk forskrift (TEK 17)

Trapp fra Byåsen Trevare

Energikravene ble skjerpet 1.1. 2016, og dette kapittelet vil ikke bli berørt denne gangen.

Så langt kan vi ikke se at det er foretatt store endringer som berører våre medlemsbedrifter. Vi vil ta en grundig gjennomgang på innholdet og presentere et sammendrag slik at medlemmene får anledning til å gi kommentarer på de områder det foreslås endringer.

Det er foreslått noen justeringer på trappebredde, fribredde i dør, og høyde på vridere på vinduer.
 

Vil du lese mer om endringene, finner du info her:  https://dibk.no/forslag-ny-byggteknisk-forskrift

Bilde fra Bykle Vindu AS

Forsidebildet er trapp fra Melby AS

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no