Søk

GDPR - Personvernordningen - Hva betyr det egentlig og hva innebærer det for din bedrift?

Her får du kunnskapen og verktøyene du trenger, som gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft fra 1. juli.

Hva er personvernforordningen?

Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge vil loven bli en del av en ny lov om personopplysninger (som ikke er ferdig utformet ennå). Den var opprinnelig ment å gjelde fra 25. mai 2018, men det ser nå ut til at datoen blir skjøvet til 1. juli.

Loven vil gjelde omtrent alle bedrifter i Norge (og alle som har ansatte). Alle bedrifter bør derfor sette seg inn i reglene.

Det er verken forbudt eller farlig å behandle personopplysninger – men du må vite hvordan du gjør det for å gjøre det lovlig.

I denne artikkelen kan du lese om det som er viktigst å vite for bedrifter. Deler av regelverket er generelt og vagt. En av grunnene er at det er bedriftene selv som må vurdere hvordan de må innrette seg for å følge reglene. For den "vanlige" NHO-bedrift er det fullt ut overkommelig å inrette seg riktig, men litt innsats er nødvendig.

 

NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft snart.Og her finner du NHOs personvernverktøy for medlemsbedrifter.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no