Søk

Hagen AS årets bedrift i 2017 - Vinner av Norsk Trevares høyeste utmerkelse Det Gyldne Sagblad

på årsmøtet i Svolvær 9. juni. Vi gratulerer!

 Escalia Osaka fra Hagen AS

Vi gratulerer den flotte bedriften med prisen!

Lokalforeningsleder i Sogn og Fjordane, Rune Sætren fra Nordvestvinduet AS, mottok prisen på bedriftens vegne.

 

Det var mange jevnt gode kandidater som var nominert denne gangen.
 

Nedenfor er juryens begrunnelse til at bedriften vant den prestisjetunge prisen:

1.            Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier.

Hagen har i en årrekke satset på å nå sluttkundene direkte gjennom egne butikker, og har vært ledende i trappebransjen på dette området siden år 2000. I Oslo har Hagen hele 1400 kvm butikk på Skøyen, hvor de har fått med gode partnerbedrifter som Strai, Bang & Olufsen og Parkett og Gulv.
 

2.            Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.

Hagen har gjennom systematisk satsing på LEAN økt produktiviteten betydelig. Hele produksjonen er involvert i daglige forbedringer.

De har også vektlagt å sikre kort responstid på ulike områder. Alt fra å gi kundene tilbud raskt, følge opp tilbud og dersom det er reklamasjoner at dette fikses innen 14 dager – her måles både tidsbruken internt, transport og utbedring på byggeplass. KPI tall på disse og flere andre områder måles ukentlig og er synlig for alle medarbeiderne.

Trapp er krevende – alt er skreddersøm og montasjen skjer i sluttfasen. I 2017 ble Hagen kåret til årets leverandør hos de nasjonale huskjedene Hellvik Hus og Idehus kjeden.

3.            Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften.

De har vært et godt eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften. Hagen var en av kandidatene til prisen «Ringer i vannet» i Sogn og Fjordane gjennom sitt arbeid med å inkludere personer som har falt igjennom i arbeidsmarkedet. Hagen har som strategi å utvikle engasjerte medarbeidere som ønsker å bruke sin kunnskap til å skape forbedringer. Dette er en sentral pilar i LEAN arbeidet til Hagen, og er sentralt ikke bare i produksjonen, men også innen salg, kundesenter og montasje.

Hagen har i 2017 også satset betydelig på HMS både i eget hus samt lagt til rette for økt bevissthet og bruk av enkle gode verktøy som montørene som driver selvstendig, nå bruker.

 

4.            Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.

Mange har snakket om å bruke trapperommet til noe. Men siden alle trapper lages på unike mål er det krevende å utvikle standardprodukter. Hagen startet dette arbeidet i 2014, og har involvert eksterne designere. Sammen med Hareide Design har Hagen utviklet Stryntrappa Garderobe, Kontor og Bod. En helhetlig kolleksjon av produkter for å bruke rommet under trappa er unikt – ikke bare i Norge, men i hele Europa. Tilbakemeldingene fra kundene har vært utrolig gode og innsalget har vært godt. Gjennom dette tiltaket utvikler Hagen hele bransjen også ettersom dette gjør trapp til en mer interessant kategori.

 

5.            Har gjort en innsats på eksportmarkedet.

Hagen skal også lykkes ute, men har i noen år nå hatt fokus på Norge. Historisk sett har de solgt mye i Tyskland og Danmark.
 

6.            Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.

Hagen har i 2017 vært gode på samarbeid og har også løftet seg mye i forhold til å sette ting i system. De har årsplaner for alt fra styremøter, ledermøter til også å ha årsplan for møter med tillitsvalgte og AMU møtene. De har faste daglige møter, fast infomøte mandager etc. Dette gir godt samarbeid; får forankret nåsituasjon, setter seg mål og finner tiltak for hvordan nå målene. Dette igjen gir omstillingsevne som gir seg utslag i effektivitet og evne til å lansere nye produkter.

 

7.            Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.

Hagen har først og fremt vektlagt å investere i å utvikle seg som selskap. Likevel har de, de siste 7 årene hatt høyere lønnsomhet enn trappebransjen i gjennomsnitt. For året 2017 vokste omsetningen fra 183 til 194 mill. Resultat før skatt for konsernet ble 14,9 mill. og et EBITDA resultat på 18,3 mill. Hagen er derfor et eksempel på at man kan kombinere tung satsing enten det er LEAN, utvikling av egne butikker eller nye produkter med god lønnsomhet. I 2017 har de satset betydelig på alle tre områdene.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no