Søk

Har du det skriftlig?

En god skriftlig kontrakt kan spare deg for mye tid og penger.

Valg av kontrakt og utfylling, samt ulik forståelse av oppdraget mellom kunde og bransje, er en gjenganger i de klagene som ikke omhandler tekniske feil. Det er særlig priser, tidsfrister og materialvalg som volder problemer. Halvparten av klagene i boligtvistnemda og hver tredje konflikt som havner hos Forbrukerrådet, dreier seg faktisk om andre forhold enn byggfeil. 

Sammen med advokat Pekeberg har vi i høst revidert våre kontrakter slik at de hormonerer bedre med de mest brukte Standardene i byggenæringen, (NS 8416 og NS 8409).  Kontraktene er tilgjengelig  her for alle medlemmer i Norsk Trevare.  For å sikre leverandør og unngå uklarheter, har vi tydeliggjort det som angår forhold på monteringsstedet, samt evt. tap ved endring eller avbestilling. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no