Søk

Henriksen Snekkeri leverer - Tro, mot og dyktighet i skjønn forening!

Ny fabrikk, ny profil og 30 års jubileum med en sprudlende fest. Vi gratulerer!!!

En "designfabrikk" som produserer skreddersydde interiør og produkter til private og offentlige rom.

Arendalsbedriften startet opp for 30 årsiden med Frode Bjørn Henriksen, og siden har vokst gradvis.
For noen år siden kjøpte noen av de ansatte opp møbelsnekkeriet og i dag er de 15 ansatte. Alle i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere og bedriften er godkjent lærebedrift. Holdningen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interesse for faget, er selve grunnsteinen i bedriften.

Den 25. mai var det åpent hus med omvisning, taler og enkel servering med underholdning.
I forbindelse med bygging av en helt ny fabrikk, har de også investert i ny 3D datafres og ellers et moderne produksjonsanlegg for spesialinnredning.

Henriksen Snekkeri har produsert møbler for Slottet og vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. I dag har de rammeavtale med Stortinget og tar hånd om oppgradering og utskiftinger av møbler samt produksjon av nye innredningselementer i et av Norges symbolbygg. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, resepsjonsområder), spisesteder, flyplassmøbler samt kirke- og kulturbygg. Kombinasjonen av tradisjonelt håndtverk og moderne design er veien videre for Henriksen Snekkeri, og med en kompetent stab innen prosjektledelse, produktuvikling og produksjon er de godt rustet for å skape flere spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri.

Bedriften har fått flere priser bl.a. bransjens Det Gylne Sagblad for beste bedrift 2014.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no