Søk

HMS-kurs lovpålagt for daglig leder

Er du ny som daglig leder eller trenger oppdatering? Da kan du melde deg på HMS-kurs i Østfold eller Trondheim

Helse, Miljø og Sikkerhet

Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Ifølge Arbeidsmiljølovens – AML § 3-5 skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid og om AML. Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at AML følges i bedriften.

Kurset er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med NHO/BNL og Norsk Trevare med sikte på å dekke krav i AML § 3-5 nr. 1.


Dato: Onsdag 26. august i Østfold og tirsdag 8. september 2015 i Trøndelag

Varighet: kl. 1400 – ca. kl. 1730

Sted: kommer vi tilbake til, når vi vet hvor deltakerne kommer fra.

Innhold: Områder som gjennomgås:

  • Arbeidsmiljøloven, forskrifter
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet
  • Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og ansvar
  • Inkluderende arbeidsliv

Dette er en lovpålagt opplæring, som gjelder for arbeidsgiver/daglig leder. Det er derfor ikke anledning til å la en stedfortreder møte. Arbeidsgiver oppfordres derimot til å ta med noen fra ledelsen.

Er det lenge siden daglig gjennomførte kurset, anbefales det en oppfriskning,

Kursholder: Tone Ruud, Norsk Trevare

Kursavgift:
Medlemmer: Kr. 700,- + mva. inkl. materiell og enkel servering.
Ikke-medlemmer: Kr. 1.000,- + mva. inkl. materiell og enkel servering.
Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding: Bindende påmelding innen 19. august og 25. august.

For påmelding send en e-post til post@norsktrevare.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no