Søk

Høyeste boligsalgstall siden 80-tallet

- De siste 12 månedene er det solgt 33 444 nye boliger i Norge sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger.

Salget i august endte 29 % over fjoråret. Etter årets første 8 måneder ligger boligsalget 14% over samme periode i fjor. - Det er salget av leiligheter som øker mest, med 27 %. Salget av småhus går tilbake 4 %, mens eneboligsalget øker med 1 % sammenlignet med samme periode i 2015, sier Jæger i gårsdagens pressemelding.

 Adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening

Igangsettingen av boliger endte 16 % over august i fjor, forsetter Jæger. Til tross for dette, ligger igangsettingen hittil i år 4 % bak fjoråret. Hittil i år ligger eneboliger likt med fjoråret på igangsetting, mens småhus og leiligheter ligger 6 % etter. De siste 12 månedene er det igangsatt 29 447 nye boliger, sier han.

- Vi forventer en sterkere igangsetting utover høsten grunnet godt salg i 2016, sier Jæger. Oslo er fortsatt hovedproblemet i boligmarkedet i Norge. Det haster derfor med god tiltak for å øke boligbyggingen og redusere boligprisveksten i hovedstadsregionen, fortsetter han.

Ingen boligboble

- Vi mener at Finanstilsynet forslag til innstramminger i boliglånsforskriften er feil medisin for det norske boligmarkedet, sier Jæger. Forslagene er ment for Oslo, men vil ramme resten av landet.

Forslagene fratar bankene muligheten til å utøve godt skjønn og godt bankhåndverk og vil i første rekke ramme førstegangskjøperen, avslutter Jæger.

Han tror ikke det blir noen boligboble i Norge, fordi de fleste stiller krav om forhåndssalg på 50 til 70 prosent.

- Da får man ikke tomme leiligheter slik som i Spania og Irland, sier han. 

Jæger mener leililghetsnormen i Oslo, som regulerer fordelingen av små og store leiligheter, bør endres.

- Åpner man for å endre sammensetningen, og bygger langt flere mindre leiligheter en periode, så vil det skje noe i markedet. Det må gjøres raskt. Vi tåler ikke en prisvekst på det nivået vi ser i Oslo. Da får vi et veldig klasseskille, og det tror jeg ikke vi er tjent med, sier han.

Stolt av boligsalgstallene

Tross problemene i Oslo, mener Jæger det er grunn til å være stolt av de rekordhøye boligsalgstallene.

- Vi er fornøyd med tallenes tale. Hvis det hadde blitt bygd flere boliger i Oslo kunne vi nesten hatt med kake her i dag, sier han under pressekonferansen. 

Last ned presentasjonen fra pressekonferansen 14.09.2016 her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no