Søk

Hvem fortjener bransjens heder og ære?

Vi ønsker forslag til bedrifter som har gjort seg fortjent til Det Gylne Sagblad

Sagbladet
Det Gylne Sagblad

Hvert år under Landsmøtet,til deler vi ut Det Gylne Sagblad til en av bransjens trevarebedrifter som har utmerket seg på en positiv måte foregående år.

Nå ønsker vi forslag på bedrifter som har gjort seg fortjent til Sagbladet som skal deles ut for 2015.

Bedriften må har utmerket seg på ett eller flere av følgende punkter:

  • Markedsføring
  • Teknologi
  • Produksjonsstyring
  • Opplæring
  • Utvikling av mennesker eller produkter
  • Eksport 
  • Samarbeid

Disse har tidligere vunnet Det Gylne Sagblad 

I år har styret i Norsk Trevare besluttet at innkomne forslag behandles av en jury bestående av en representant fra styret i Norsk Trevare, Tre og Profil, Innovasjon Norge samt direktøren i Norsk Trevare.

Vi ber om at forslag til bedrifter er oss i hende innen 1. april.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no