Søk

Idium tilbyr gratis digital rådgivning under Trevaredagene

Førstemann til mølla. Sammen med Idium tilbyr vi nå5 x 3 timers kosultasjon tilpasset din bedrift.

Worshop med Idium tilbys på Gardermoen etter lunsj torsdag. Men vær rask!


Å lage en plan for din tilstedeværelse på nett er en nyttig øvelse å gjøre for alle. En god plan vil gjøre deg bedre rustet for å gjennomføre og lykkes med bedriftens digitale hverdag. Mange er usikre på hva de skal gjøre på internett for å ha en slik helhetlig plan. UNder Trevaredagene stiller 5 konsulenter fra Idium for å gi deg konkrete og tilpassede råd. I en personlig rådgivning tar vi raskt tak i dine problemstillinger og hjelper deg i riktig retning med konkrete forslag. Vi kommer med gode råd til hvordan du kan markedsføre bedriften din og tjene penger på Internett. Vi gir deg personlig rådgivning i våre lokaler i Oslo, eller per telefon, om det passer bedre for deg.

Hva skjer i en workshop?

I løpet av tre timer gjennomgås din digitale tilstedeværelse. Hva som er gjort frem til i dag og hvilke målsettinger har du? Skal du fokusere på mange eller noen få kanaler? Kanaler vi vurderer sammen med deg er:

  • Nettsider
  • Facebook
  • Google
  • Blogg
  • Nyhetsbrev
  • Andre sosiale medier

Hvordan få mest mulig ut av hver kanal? Hvilke kanaler jobber best sammen og hvordan oppnår du maksimal effekt?

Hva kan de ulike kanalene brukes til for bedriften? Hvilke muligheter ligger i hver kanal og hvem skal gjøre hva i bedriften for å nyttegjøre seg disse?

Hvilke ressurser har vi internt? Forslag til arbeidsstrømmer tilpasset den interne ressurstilgangen, slik at dere får mest mulig effekt av det dere har til rådighet.

Etter workshopen får du et forslag til en fremdriftsplan tilpasset din bedrifts behov.

Vi kan tilby 5 workshops fra 12.30-15.30 torsdag 30 januar på Gardermoen under Trevaredagene. Her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder, så dersom dette virker interessant, ta kontakt med kari@norsktrevare.no og meld deg på snarest. 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no