Søk

Igangsetting av nye boliger ligger 11 % over fjoråret

– Det er et fortsatt godt ny-bolig salg, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening

Boligprodusentenes Forening melder om at Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger 11 % over fjoråret.

Igangsetting av småhus og leiligheter ligger hhv. 33 % og 17 % over fjoråret, mens eneboligigangsettingen ligger 10 % under, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
- De 12 siste månedene er det igangsatt 32 337 boliger, fortsetter han.

Hittil i år ligger salget 8 % under fjoråret. Salget av småhus øker (+ 26 %), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret.
– Det er et fortsatt godt ny-bolig salg, konstaterer Jæger. De siste 12 måneder er det solgt 34 602, nye boliger, sier han.
Jæger ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablererne. Mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bolig har ikke nok egenkapital, og Boliglånsforskriften slår hardt, spesielt i distriktene. Han mener Husbanken nå må på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital.


Foto: Norgeshus "Bretten"

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no