Søk

Igangsettingen av boliger når nye høyder, men mange kommuner henger etter

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i Norge tok seg kraftig opp i juni.

[Publisert: 04.08.15]

- Etter en lang periode med bra salg løsnet det endelig for igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Etter første halvår ligger igangsettingen 35 % over fjoråret. Dette betyr at det er igangsatt 29 000 nye boliger det siste året. – Det er leiligheter som står for hele økningen. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor, sier Jæger.

- Salget var også godt i 2. kvartal, sier Jæger. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte salget med 21 % og salget ligger dermed etter første halvår 26 % over fjoråret.

Den største veksten i både i salg og igangsetting er i Oslo og Akershus. I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen nesten opp mot boligbehovet. I Oslo har også forholdet bedret seg noe, men her er det fremdeles et stort negativt avvik mellom boligbehov og igangsetting. Etter mange gode år viser markedet i Stavangerregionen en tilbakegang både på salg og igangsetting.

-Til tross for gode igangsettingstall i juni, ligger mange kommuner langt bak det de burde ha bygget, sier Jæger. Det er spesielt mange byer som henger etter. – Vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å sette boligbygging på agendaen i kommunevalgkampen, avslutter Jæger.

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no