Søk

Industribeslag og B Sørbø fusjonerer

Det nye selskapet vil med virkning fra 01.01.2017 skifte navn til Sørbø Industribeslag AS

Les pressemeldingen her

Brosjyre Sørbø Industribeslag

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no