Søk

Invitasjon - Orientering om de nye reglene i arbeidsmiljøloven

Fra 03.06.2015 kl. 14:00, til 03.06.2015 kl. 16:00

Sted: Fridtjof Nansens vei 17, Majorstuen, Oslo

Det vil bli lagt særlig vekt på reglene om aldersgrenser og hvordan man eventuelt kan innføre en bedriftsintern ordning.

 

Tid og sted:                                                                                  :
            Onsdag 3. juni, kl 1400 – 1600
            Fridtjof Nansens vei 17, Majorstuen, Oslo

Advokatene i BNLs arbeidsgiveravdeling har den senere tid mottatt mange henvendelser om hvordan de nye reglene i arbeidsmiljøloven er å fortolke etter lovens ikrafttredelse 1. juli i år.

De nye reglene kan oppsummeres i tre hovedbolker:
- Midlertidig ansettelser   
- Arbeidstidsbestemmelser                                                              
- Aldersgrenser

BNLs advokater vil i korthet gå inn på de ulike reglene som er vedtatt og som gjelder fra 1. juli i år. Man vil også gå noe i dybden på de endringer som man mener er mest felles og sentralt for bedrifter i byggenæringen.

Regler om aldersgrenser og innføring av bedriftsinterne aldersgrenser vil bli spesielt gjennomgått.
Det vil settes av tilstrekkelig med tid for spørsmål og svar, og våre advokater vil også kunne bistå med ytterligere rådgivning i etterkant av orienteringen og senere på telefon.

Påmelding er gratis, men av plasshensyn ber vi om at din påmelding gjøres HER

Vi ønsker alle medlemsbedrifter, uavhengig av hvilke bransjer innenfor BNL-fellesskapet dere tilhører, hjertelig velkommen til denne gjennomgangen!

Med vennlig hilsen
Advokatene i BNL

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no