Søk

Kloppendøra - femtegenerasjons bedrift med stor suksess

9000 fyllingsdører lages og selges av tre brødre som satser på høy kvalitet og priser deretter.

Kloppen dører har en lang historie ute på et jorde tre-fire kilometer fra Lena sentrum. Nils Lindstad dro det hele i gang i 1911, like ved Lenaelva og ei mølle. Navnet Kloppen kommer for øvrig fra klopp som betyr bru.

Historien føres i våre dager videre av tippoldebarna til Lindstad. Tre brødre Holmstad fra Øvre Skreien eier og driver den lønnsomme bedriften.
Foto: Henning Gulbransen
Brødrene Espen, Bjørn og Jo Rune Holmstad eier Kloppen Trevare AS. De har også hvert sitt ansvarsområde i bedriften.

 

Hele familien med
Inntil i fjor besto styret i bedriften av fjerde og femte generasjon. I fjor trakk Ruth Holmstad (75) seg fra vervet.

- Men far Johannes er fortsatt med i styret og i driften, forteller Jo Rune Holmstad. Han er yngstemann blant brødrene og er daglig leder. Eldstebror Bjørn har ansvaret for produksjon og innkjøp. Mellomste bror Espen tar hånd om maskinparken og datasystemene.

Sammen eier de tre hele bedriften. Eldstemann Bjørn har 40 prosent, brødrene 30 prosent hver.

Stor enighet
Det er ikke mange, om noen, bedrifter hvor femte generasjon fører familietradisjoner videre. - Mor og far stolte på sine sønner og ga oss ansvar. Det har gått bra. Her har det vært virksomhet i alle år, uten en eneste konkurs. Vi har rett og slett bygd stein på stein uten å ha fått elefantsyken for å bli størst mulig.

Daglig leder Jo Rune forteller om nok en familietradisjon. Brødrenes onkel var også engasjert i trevarebedriften i mange år. Nå driver sønnen til onkelen Kloppen Lamelltre AS i Krabyskogen. Der blir Kloppen-søyla laget.

- Vi har god kontakt med fetter Bjarne Holmstad. Nesten daglig, tilføyer Jo Rune.

9000 dører i året
Daglig leder sier Kloppen er ganske alene på markedet med sine innvendige fyllingsdører.

- Vi satser på nisjeprodukter av høy kvalitet med priser deretter. Vanlige innvendige dører koster mellom 2000 og 3000 kroner. Dører med glass, gjerne farget, er blitt mer etterspurt. Den dyreste spesiallagde innerdøra med glass er priset til omtrent 25.000 kroner.

Trevarebedriften har 16 ansatte i sving, de aller fleste med lokal tilknytning. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no