Søk

Kurs om nye innleieregler

BNLs advokater inviterer til kurs om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser, ulike steder i landet. Neste kurs er i Bergen 23. oktober.

Les mer om kurssteder rundt i landet her
Informasjonsmøtene vil ha en varighet på 1,5 time og avholdes ulike steder i landet i august og september. Nærmere informasjon kommer.

Tema:

  • Innleie – introduksjon
  • Gjennomgang av de nye reglene:
    • Presisering av hva som er fast ansettelse
    • Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
    • Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding. Møtene er forbeholdt medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger.

I tillegg arrangerer vi et halvdagskurs 25. oktober 2018 som går mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet. Dette kurset vil også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser.

Last ned mer info om kurset her på BNLs nettsider http://www.bnl.no/dette-er-bnl/aktuelt/kurs-om-regelverket-om-innleie/

Les mer om de nye reglene her

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.