Søk

Kurs om nye innleieregler - siste mulighet

BNLs advokater inviterer til kurs om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser, ulike steder i landet. De siste kursene er i Trondheim 13. nov, Sandefjord 20. nov. og Gol/Hallingdal 27. nov.

De siste informasjonsmøtene om innleie blir holdt nå i november, og det er flott om dere kan bidra til å spre informasjon om disse til aktuelle bedrifter, slik at vi får med flest mulig.

Tid og sted er følgende:

 • Trondheim 13. november
 • Sandefjord 20. november
 • Gol/Hallingdal 27. november

Dette er siste mulighet til å få med seg dette så vi håper dere, som sitter nær bedriftene, kan bidra til å spre det glade budskap. Vi har arrangert 20 møter i høst med nærmere 600 deltakere, men ser fortsatt at det er stor etterspørsel etter dette temaet.

Her er link til mer informasjon og påmelding: https://www.bnl.no/artikler/2018/siste-mulighet-til-informasjonsmote/

Vi arrangerer også et kurs om Byggfagsoverenskomsten – der Annicken vil dele av sin praktiske erfaring etter 10 år med FOB'en. Flott om dere kan spre informasjon om dette også.

Se mer her: https://www.bnl.no/artikler/2018/fob-kurs/

 

Les mer om kurssteder rundt i landet her
Informasjonsmøtene vil ha en varighet på 1,5 time og avholdes ulike steder i landet i august og september.

Tema:

 • Innleie – introduksjon
 • Gjennomgang av de nye reglene:
  • Presisering av hva som er fast ansettelse
  • Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
  • Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding. Møtene er forbeholdt medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger.

I tillegg arrangerer vi et halvdagskurs 25. oktober 2018 som går mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet. Dette kurset vil også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser.

Last ned mer info om kurset her på BNLs nettsider http://www.bnl.no/dette-er-bnl/aktuelt/kurs-om-regelverket-om-innleie/

Les mer om de nye reglene her

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.