Søk

Langt flere nordmenn tror at økonomien vil bli bedre

NHOs medlemsbedrifter er blitt mer optimistiske gjennom året, og venter nå flere ansatte fremover. Samtidig er krisen i oljenæringen ikke over.

 

Publisert: 15.12.2016 Endret: 15.12.2016

Som i fjor vil veksten i norsk økonomi i år havne rundt 1 prosent, snaut halvparten av normalen. Men mye tyder på at det verste av oppbremsingen er unnagjort.

    

Oljeprisen har økt, og vil ventelig øke videre. Oljeinvesteringene vil riktig nok avta også de to neste årene, men mye mindre enn i fjor og i år. Lave renter og høyere boligpriser bidrar til sterk vekst i boliginvesteringene. Oljepengebruken øker også neste år, om enn noe mindre enn i år.
 

Økonomisk overblikk 04/16

Næringslivet ser dessuten lysere på tilværelsen. NHOs medlemsbedrifter er blitt mer optimistiske gjennom året, og venter nå flere ansatte fremover. Samtidig er krisen i oljenæringen ikke over. I oljeintensive sektorer er flertallet pessimister.

På Vestlandet likeså. En sterkere krone vil svekke konkurransekraften. Veksten i Norges viktigste eksportmarkedene synes dessuten å forbli ganske moderat. Samlet sett kommer derfor veksten i Norge neppe mye over 2-tallet de nærmeste årene. Dét innebærer at ledigheten ikke vil avta mye.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no