Søk

Leveringsproblemer med glass fra Polen

På grunn av langvarig tørke og høy temperatur i Polen har myndighetene innført restriksjoner på energibruk i den polske industrien

Leveringsproblemer på glass fra Polen – force majeure. Varsel om mulige forsinkelser

På grunn av langvarig tørke og høy temperatur i Polen har myndighetene innført restriksjoner på energibruk i den polske industrien. Dette rammer bl.a. isolerglassprodusentene som leverer til store deler av markedet i Nord-Europa.

Noen av vindusprodusentene har mottatt melding fra sin leverandør i Polen som varsler om mulige leveringsproblemer.

Det er viktig at dere varsler kundene dersom dere får slik melding fra deres leverandør, og vi vedlegger utkast til brev som dere evt. kan benytte som mal.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no