Søk

Lønnsoppgjøret 2018 - Samordnet oppgjør for første gang på 10 år

Noe som betyr at NHO og LO forhandler sentralt

I tillegg blir det satt av noen dager til justeringsforhandlinger på samtlige avtaler, men da uten streikerett for forbundene. 

Konkurranseevnen må styrkes
Selv om NHO og enkelte landsforeninger mener det er et lite rom for reallønnsvekst, så understrekes det i fullmakten at konkurranseevnen for norske bedrifter må styrkes. 

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at vår konkurranseevne kan ha svekket seg med 1,6 prosent i 2017. Lønnsveksten i 2018 bør derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere. 

Den foreløpige rapporten fra TBU viser også at de traff godt med rammen i fjorårets lønnsoppgjør, som ble satt til 2,4 prosent. Årslønnsveksten fra 2016 til 2017 er foreløpig beregnet til 2,5 prosent for industrien samlet i NHO-bedrifter.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund har fått fullmakten fra NHOs representantskap, der en endring av AFP-ordningen er et sentralt punkt før lønnsoppgjøret 2018 starter for alvor.

NHOs Representantskap vedtok 28. februar sin forhandlingsfullmakt før årets oppgjør. AFP (Avtalefestet pensjon) har blitt mye diskutert de siste ukene, og NHOs standpunkt er krystallklart: Det holder ikke å flikke litt på dagens AFP-ordning. Den er underfondert med 13 milliarder kroner i dag – og underskuddet øker med mellom 1,5 og 2 milliarder hvert år fremover. 

– Vi lever på forskudd, og det kan vi ikke fortsette med. Det er direkte uansvarlig å fortsette i samme spor, hvor vi bygger opp en gjeld for fremtiden som vi ikke vet om vil være håndterbar, sier Kristin Skogen Lund.

- I tillegg må vi få bedre samsvar mellom hva bedriftene betaler inn og den pensjonen deres ansatte får nyte godt av. I dag avhenger alt av hvor du jobber fra du er 55 til 62 år, sier hun.

AFP-ordningen slår ekstremt ulikt ut fra bransje til bransje: I industrien jobber mange ansatte frem til AFP-alder. Men i service- og reiselivsektoren, hvor det er mange unge ansatte, er det motsatt: Her betaler bedriftene inn mye penger til en ordning som hverken de ansatte eller bedriften får noen glede av.

NHO-sjefen tror det er mulig å bli enige om viktige prinsipper for en ny og bedre AFP-ordning under vårens oppgjør.

Hindrer organisering
Og det er flere svakheter: For noen bedrifter er faktisk nedsidene ved AFP den viktigste årsaken til ikke å organisere seg. Hvis vi ønsker å bevare et organisert og seriøst arbeidsliv, trenger vi at flest mulig er med på laget.

– Derfor fungerer dagens AFP-ordning som en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Det er ingen av oss tjent med, sier NHO-sjefen.

NHO-fellesskapet avviser for øvrig ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter.

Les mer om lønnsoppgjøret 2018 her

Les mer om lønnsveksten her

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.