Søk

Med fokus på Tre og miljødeklarasjoner (EPD)

Troverdig miljødokumentasjon blir stadig mer etterspurt av arkitekter og rådgivere i byggeprosjekter.

Tretknisk institutt har kommet ut med en informasjonsbrosjyre i serien Fokus på tre om EPD av treprodukter som kan lastes ned.

Miljødeklarasjoner (EPD = Environmental Product Declaration) er objektiv og tredjeparts sertifisert dokumentasjon som beskriver et produkts miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv.
Standardisering er viktig for sammenlignbarheten av EPD. Europeiske standarder for miljødeklarasjoner for tre og trebaserte produkter er derfor utformet.

Miljødeklarasjon (EPD) er
• En objektiv oppsummeringav et produkts miljøegenskaper.
• Kvantifiserer miljøpåvirkningenover livsløpet.
• Basert på internasjonalestandarder og retningslinjer.
• Tredjepartsverifisering.

Miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv 
Miljødeklarasjoner baserer seg på å kvantifisere miljøpåvirkningen til produkter i et livsløpsperspektiv.

Dette gjøres ved en livsløpsvurdering (LCA =Life Cycle Assessment) og er basert på internasjonale standarder.
Dette gjøres ved at det tas utgangpunkt i en deklarert eller funksjonell enhet og så lages det et regnskap for ressursbruk og energi for deler av eller hele livsløpet. Livsløpet for treprodukter inkluderer skogbruk, treindustri,
bruk og vedlikehold, utskifting og tilslutt avhending.
I tillegg kan man også kvantifisere nytten og belastning utenfor livsløpet. For treprodukter er dette for eksempel at energigjenvinning av rivningsflis fører til redusert bruk av andre energikilder.

Last ned hele brosjyren her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no