Søk

Medlemsfordel - juridisk bistand

Hva bør du være oppmerksom på når du skriver avtale med kunde, leverandør eller en ansatt? Hva gjør du hvis en misfornøyd kunde har gått til advokat? Og hvordan plikter du som arbeidsgiver å følge opp en langvarig sykemelding?

Dette er eksempler på juridiske saker hvor vi enkelt kan hjelpe deg.

Våre medlemsbedrifter kan få konsultasjon innen bl.a. eiendom, avtaleskriving, hjelp ved reklamasjoner og erstatningskrav. Mindre saker kan vanligvis tas over telefon og løses med 30 min. til rådgivning. I større saker som vil kreve mer enn bare rådgivning, kan bedriftene få totalt opptil 5 timer gratis bistand etter henvisning fra Norsk Trevare i løpet av et kalenderår.

I saker som er av prinsipiell betydning for Norsk Trevares medlemsbedrifter, kan Norsk Trevare dekke kostnadene til en rettssak der en medlemsbedrift er saksøkt eller saksøker. Ta kontakt med oss på telefon 23 08 80 00 og sett oss inn i sakens kjerne dersom du har behov for juridisk bistand. 

Gjermund Pekeberg i media - klikk HER for å lese artikkel om han.

Toril Løken Sandvik kan du lese mer om HER
MED HJERTE FOR BYGG OG EIENDOM

Vi har gleden av å presentere et utvidet juridisk tilbud.

Advokat Toril Løken Sandvik, med kontor i Asker (og kontordager i Ål), har signert samarbeidsavtale med oss. Toril har lang og bred erfaring innenfor eiendomsjus, byggesaker, saker vedrørende feil og mangler på bygningprodukter og utførelse, generell kontraktsrett osv.

Hun mener at hun har noe å tilføre våre medlemmer, når det gjelder avtaleinngåelser i det daglige virke – og ikke minst hva angår ivaretagelse og utvikling av medlemmenes forretningseiendommer.

Mange medlemmer sitter på verdifulle næringseiendommer, som med fordel kunne vært utnyttet enda bedre, rent faktisk og økonomisk. Og de opplever av og til å komme i konflikter med nærmiljø, offentlige myndigheter osv. i tilknytning til den virksomhet som utøves.

Her mener adv. Sandvik at hun har noe å bidra med.

«Det beste er hvis man kan komme inn på forhånd - å avverge tvister.

Dersom tvist har oppstått, må man prøve å løse dem så kostnadseffektivt som mulig».

Advokat Sandvik har derfor lagt seg på en nøktern linje, hva angår lokaliteter osv. – og kan av den grunn holde et prisnivå som også er til å leve med for mindre virksomheter og privatpersoner. 

Toril Løken Sandvik kan du lese mer om HER

Gjermund Pekeberg i media - klikk HER for å lese artikkel om han.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no