Søk

Meld deg på kurs!

Trevareskolen arrangerer kurs i Lean, økonomi for ikke-økonomer og kurs i prosjektøkonomi i samarbeid med Teknologisk Institutt og kurs i Produksjonsledelse + Salgskurs i samarbeid med Evan-Jones.

Salgskurs - fra fagperson til selger og kunderådgiver.

Dette salgsprogrammet retter fokus på hva som skal til for å skape en salgskultur, skape trygghet i salgsrollen og sikre at kunden velger deg og dine produkter.

Fagkunnskapen i medlemsbedriftene er svært solid. Hvordan får vi denne kunnskapen ut til kundene?

Og hva skal til for at de som har kundekontakt jobber mer proaktivt og erkjenner at de jobber med salg?

Vi bygger samlingene på tilføring av salgsverktøy og kunnskap fra oss i Evan-Jones, kombinert med erfaringsutveksling og trening på praktiske caser,som gjør at deltagerne kan ta verktøyene i bruk i sin jobb, med en gang.

Starter 18. januar på Gardermoen.

Programmet består av 4 samlinger, hver på 6 timer, kl. 12.00 til 18.00. Det er ca. 4 uker mellom hver samling. 

SAMLING 1:       En tydelig salg- og kundestrategi som gir vekst og økt lønnsomhet
SAMLING 2:       Fra ordrekontor til salgskontor
SAMLING 3:       Effektiv kommunikasjon og salgsstrategi overfor ulike kundetyper
SAMLING 4:       Argumentasjon, forhandlinger og closing av salget

Last ned hele kursprogrammet her

Instruktør er Ewy Myrhaugen fra Evan-Jones International AS.

Kursavgift kr. 2.500,00 ekskl. mva. pr. samling. Kurset holdes på Gardermoen (vi kommer tilbake til sted).
Kurset har plass til minimum 8 personer.

Fra fagperson til selger og kunderådgiver
Det er veldig mye fagkunnskap i våre bedrifter. I flere mindre bedrifter er ofte daglig leder med i produksjonen og er med ute på montering.
I tillegg skal hun/han være daglig leder og ikke minst få inn nye ordre og kunder. Noen kommentarer vi ofte hører er – Jeg er ingen selger.
Mange bruker mye tid på å regne tilbud og vil jo i utgangspunktet gjerne ha disse ordrene, men har ikke tid til å følge opp tilbudene.

Tilslagsprosenten kan øke raskt, hvis tilbudene følges opp.
Det er ofte flere som gir tilbud til samme kunde, og det er viktig å få kontakt med kunden og fortelle hvorfor de nettopp skal velge deg som leverandør.
Du har fagkunnskapen, blir en rådgiver og ikke minst skaper du tillit hos kundene. 

Påmelding HER            frist for påmelding 12. desember.

 

Introduksjon til Lean med Lean spill

Kurset gir en introduksjon til Lean filosofien og hvordan Lean kan bidra til bla. bedre og raskere prosesser, mer tilfredse kunder, økt lønnsomhet,

bedre kvalitet og lavere sykefravær. På kurset benyttes et Lean spill for å illustrere Lean prinsipper.

Kurset avholdes på Gardermoen onsdag 11. januar kl. 1000-1800. Sted kommer vi tilbake til.

Instruktør er Viggo Johannessen fra Teknologisk Institutt.

Kursavgift kr. 3.800,0 ekskl. mva.

Minimum antall deltakere er 8 personer.                Frist for påmelding: 12. desember

Påmelding sendes til post@norsktrevare.no

Last ned info om kursinnholdet her

 

Økonomi Illustrator – Økonomi for ikke økonomer

Kurset viser pengeflyten i en bedrift og hva som påvirker det økonomiske resultatet illustrert på en engasjerende måte.

Kurset avholdes på Gardermoen onsdag 1. mars kl. 1200-1800. Sted kommer vi tilbake til.

Instruktør er Viggo Johannessen fra Teknologisk Institutt.

Kursavgift kr. 3.300,0 ekskl. mva.

Minimum antall deltakere er 8 personer.

Påmelding sendes til post@norsktrevare.no

Last ned link til kursinnholdet her

 

Økonomi Illustrator – Prosjektøkonomi for ikke økonomer

Dette er et praktisk kurs for trening i ledelse og gjennomføring av prosjekter, innenfor godkjent budsjett, til avtalt tid og kvalitet og med høy kundeverdi.

Kurset avholdes på Gardermoen torsdag 2. mars kl. 12-1800. Sted kommer vi tilbake til.

Instruktør er Viggo Johannessen fra Teknologisk Institutt.

Kursavgift kr. 3.300,0 ekskl. mva.

Minimum antall deltakere er 8 personer.

Påmelding sendes til post@norsktrevare.no

Last ned link til kursinnholdet her

 

Kurs i Produksjonsledelse

Vi har gleden av å invitere til kurs for produksjonsledere. Som leder er du avhengig av å håndtere to rollen. Den ene er rollen som fagmann. Den andre rollen som leder. Vi pleier ofte beskrive disse rollene som «verktøykofferter» der du har fag i den ene og ledelse i den andre. Kurset setter hovedfokus på de verktøyene som har med ledelse å gjøre og hvordan du skal bruke disse verktøyene til å oppnå ennå bedre resultater gjennom dem du leder. Eksempel på verktøy er kommunikasjon, motivasjon, konflikthåndtering, tidsstyring osv."

 

Samling 8 er Salg og gjelder for dem som har dette som en del av jobben. Dvs. at dersom salg ikke er en del av jobben din, kan du stå over denne samlingen.

 

Kurset avholdes i Sandnes og oppstart er onsdag 15. februar kl. 0900 – 1500 i lokalene til Evan-Jones.

Instruktør er Terje Landmark fra Evan-Jones International.

Kursavgift kr. 1.500,00 ekskl. mva. pr. person pr. samling

Minimum antall deltakere er 8 personer.

Påmelding sendes til post@norsktrevare.no               frist for påmelding 20. januar

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no