Søk

Mer populært med Bygg og Anlegg

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars. Søkertallene viser at antall søkere til bygg- og anleggsteknikk øker.

Antall søkere i til bygg- og anleggsteknikk har totalt sett økt med 5 % på nasjonalt plan fra i fjor.

-        Antall søkere til bygg- og anlegg økte i fjor, og det at det fortsetter å øke i år er gledelige nyheter, sier Jørgen Leegaard i BNL.

Antall søkere for 2016/2017 til Vg1, bygg- og anleggsteknikk, er 4092 søkere, mens det samme tallet i fjor var på 3774.

Søkertallene viser også at antall søkere til lærlingplasser har minket siden i fjor. I fjor var antall søkere 3021, mens i år søkte 2795.

-        Denne nedgangen kan være et naturlig resultat av at det har vært færre søkere til bygg- og anlegg Vg1 tidligere år. Nå som søkertallet til Vg1 har økt de siste to årene, tror jeg at søkertallet til lærlingplasser vil øke de neste årene, sier Leegaard i BNL.

 

Ny trend?

Søkertallet til yrkesfag har generelt sett gått ned, mens det øker hos bygg- og anlegg.

-        Det ser ut som at ungdommen har fått med seg at det er et stort behov for fagarbeidere i byggenæringen, sier Leegaard. Alle yrkene du får ved å velge et av fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk, er nyttige for samfunnet i framtiden, avslutter Leegaard.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no