Søk

Minde Snekkeri i Bergen er opptatt av rekruttering til snekkerfaget

Daglig leder Tore Chr. Gjelsvik opplever at det er utfordrende å rekruttere fagarbeidere til snekkerfaget

IA-nyheter ved Pål Nupen 19.04.2017

I IA mål- og handlingsplan står det at bedriften er innstilt på å ta i mot kandidater uten et arbeidsforhold. Bedriften har jevnlig inne unge som er nysgjerrig på faget. Noen har kommet via NAV, mens andre går på skole.

- Vi samarbeider med NAV dersom det er noen som ønsker å prøve seg i bransjen, sier daglig leder Tore-Christian Gjelsvik.

Ønsker å rekruttere
Gjelsvik opplever at det er utfordrende å rekruttere fagarbeidere til snekkerfaget ettersom det ikke finnes noe skoletilbud. De som vil bli snekkere må gå via byggfag.

- Vi legger til rette for de som ønsker arbeidspraksis, men vi kan ikke ha mange på en gang. De som er her skal få god oppfølging. Det er vi veldig opptatt av, sier Gjelsvik.

Minde snekkeri er en liten og tradisjonsrik bedrift med vel 16 ansatte. Bedriften har mange mindre oppdrag og få langsiktige avtaler. Usikkerheten gjør det nødvendig å gjennomføre mest mulig trygge ansettelsesprosesser.  Da kan kjeding av tiltak være en god måte å rekruttere på.

Hadish Tesfay Gebremariam er et eksempel på en ansatt som begynte i arbeidspraksis og deretter ble ansatt med lønnstilskudd fra NAV. Bedriften har også inne en ungdom som er på arbeidspraksis og to skoleungdommer som er innom et par dager i uken.

- Jeg lover ingenting når vi sier ja til praksisplass, men vi har en mening med det vi gjør, og vi ser alltid etter muligheter til å rekruttere til bransjen.  Det er et mål å ha en lærling til en hver tid.

Stiller krav
Gjelsvik sier at selv om døren står åpen for kandidater som vil prøve seg så stiller de krav.

- Folk må stille på jobb når de skal, og for noen kan det være litt tøft. Noen ganger må vi gå flere runder før rutinene er på plass. Samtidig som vi er tydelige vil vi fremstå som raus og vi finner som regel løsninger gjennom en god dialog.

For å gjøre bransjen attraktiv inviterer Minde Snekkeri hvert år til en fagdag hvor inntil 12 elever får prøve seg på alt fra store maskiner til mindre snekkerarbeid. I den forbindelse har de utviklet et opplegg som forhåpentligvis skal gi elevene en positiv opplevelse. Det er kanskje den beste markedsføringen.
 

Les hele artikkelen her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no