Søk

Møbelsnekker på lista over utrydningstruede fag

42 håndverksfag står i fare for å dø ut på grunn av manglende rekruttering.

Fag som børsemaker, smed, gipsmaker, møbelsnekker og gjørtler står på listen, som er utarbeidet av Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, skriver Klassekampen. Bare 190 personer tok fag- eller svennebrev i de 42 fagene på listene i årene 2007 til 2014.

Utvalget mener staten bør ta over ansvaret fra fylkeskommunene for disse utdanningene.

– En del av problemet er at det ikke finnes en samlet oversikt over hvor disse utdanningene finnes. Det finnes mange aktører, men de er ikke samordnet på noe vis, sier utvalgsleder Kirsti Kolle Grøndahl.

– Jeg er åpen for ulike løsninger som ikke er i dagens tilbudsstruktur. Men hva vi skal gjøre, må vi komme tilbake til. Først skal partene i arbeidslivet i de faglige rådene komme med sine forslag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no