Søk

Nå blir det 3-lags glass i vinduer, også ved utskifting.

Energimessig og komfortmessig er det mange fordeler med 3-lags glass

Vi har lenge vært forundret over at ikke flere velger 3-lags glass når de skal kjøpe nye vinduer. Energimessig og komfortmessig er det mange fordeler, men de koster naturlig nok litt mer. Vi har også opplevd motstand mot å velge 3-lags glass på grunn av at det blir litt tyngre for den som skal montere vinduet.

 Vindu fra H-vinduet Magnor AS

Nå har Energi og miljøkomiteen bedt Regjeringen fastsette mål om 10TWh redusert energiforbruk i eksisterende bygg, sammenlignet med dagens nivå. Målet skal nås gjennom positive virkemidler.

Det er mange som har jobbet for å få til ordninger som kan gi redusert energiforbruk i eksisterende bygninger, og det er på tide at man setter fokus på dette markedet. Statistikk fra Prognosesenteret viser at andelen vinduer som selges med 3-lags glass har ligget stabilt på rundt 15% de siste tre årene. Når vi vet at mye av det som bygges av nybygg, blir levert med 3-lags glass, sier det seg selv at de fleste utskiftinger skjer med 2-lags glass. Vindusmarkedet har i lengere tid vært svært prisfokusert, med vi tror mange boligeiere ville valgt et bedre vindu hvis de fikk vite om fordelene.

Vi vil sammen med BNL følge arbeidet med etablering av ordninger som kan gi bedre vinduer for rehab-markedet. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no