Søk

NorDan AS - månedens bedrift i Rogaland

som deles ut av NHO Rogaland fra et utvalg av over 2200 bedrifter.

Nyhet, NHO Rogaland Publisert 09.11.2018

NorDan er en familiedrevet dør- og vindusprodusent i Lund kommune, med over 600 ansatte i Norge og hvorav ca. 400 i Lund. Hjørnestensbedriften har spilt en aktiv rolle i lokalsamfunnet siden den ble grunnlagt i 1926.  

 Fra venstre: Hogne Skjerpe (H), konsernsjef og medeier i NorDan AS, Tore Rasmussen, stortingsrepresentant Margret Hagerup (H), medeier i NorDan AS, Johannes Rasmussen, rådgiver i NHO, Charlotte Sørås, regiondirektør i NHO, Tone Grindland, administrerende direktør i NorDan AS, Trond Magnar Unhammer, stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), Inger Rasmussen (H).

I dag er bedriften i kraftig vekst og 1. januar 2018 ble Trond Magnar Unhammer ny administrerende direktør for den norske virksomheten etter Tore Rasmussen som fortsatt er konsernsjef i NorDan. 

Over tid har NorDan utviklet vinduer og dører av høy kvalitet og sikkerhetsnivå, og bedriften er markedsleder i Norge. Halvparten av den totale produksjonen går fremdeles til Norge, og framover ser bedriften muligheter for å utvide virksomheten.  Bedriften omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2016, og Storbritannia står for 15 til 20 prosent av salget.  

Det er med bekymring at NorDan følger med på utviklingen i Storbritannia når landet trer ut av EU. Dersom en hard Brexit fører til at Norge faller utenfor en avtale mellom EU og Storbritannia, kan dette påvirke familier på Moi. Halvparten av produksjonen skjer på norske fabrikker, og 10 prosent av dette går til Storbritannia. 

-Nå står vi overfor en situasjon hvor Storbritannia kanskje ikke ender med en avtale med EU og det er utfordrende for oss om dette skulle skje. Dette kan bety store konsekvenser for bedriften og for de ansatte, sier Unhammer.  

For å fortsette veksten er også tilgangen på riktig kompetanse helt avgjørende. NorDan ble årets lærebedrift i 2017 og har lang tradisjon for å ha mange folk under opplæring. Teknologisk utvikling gjør noe med hvilken kompetanse bedriften har behov for. Produksjon av vinduer er i endring og bedriften har investert betydelig i digitalisering for å beholde konkurransekraft og håndtere veksten. 

-Vi ser en bransje i endring med mer automatisering og robotisering, og det endrer på behovet for kompetanse. Det er økende behov for CNC-operatører, og vi trenger også mer kunnskap på automasjon innenfor ingeniørfaget, sier Unhammer.  

Som en del av digitaliseringsprosessen har også NorDan kjent på hvor viktig det er å sikre servere slik at ikke kjernestrukturen for bedriften rammes av ekstremvær. De flytter nå servere inn i fjellhaller for å unngå at data går tapt ved ekstremvær. Det var Lund kommune som fikk hardest medfart da storflommen "Synne" slo inn over lokalsamfunnet, og flomsikring av elven har stått høyt på agendaen i NorDan.  

-Da "Synne" kom forsto vi på alvor hvor viktig det er å sikre servere. Strømmen ble tatt og et dieselaggregat sto og produserte strøm for å holde serverne i gang.  Når vannstanden var på det høyeste var det millimetere om å gjøre før aggregatet stoppet.  Så vi har virkelig tatt innover oss hvor sårbare vi er for ekstremvær., sier Unhammer.

Nødvendigheten av flomsikring av elven på Moi er kartlagt i reguleringsplanen til Lund kommune, men det er ikke bevilget midler til dette for 2019.  

-Vi trives på Moi, og dette er hjemmet vårt. NorDan er kjernen i lokalsamfunnet her, og vi har gode verdier som alle de ansatte kan stille seg bak og være stolte av. Over 90 år i byggebransjen har lært oss mye om gode løsninger for vinduer og dører. Miljø, trivsel og sikkerhet står i fokus. Det tror jeg vil fortsette å være våre ledestjerner i 90 år fram i tid også, sier Unhammer. 

Om NorDan 

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet hadde i 2017 totalt ti fabrikker, 25 salgskontor, over 1700 medarbeidere og en omsetning på ca. 2,4 milliarder NOK. 

NorDan AS er den ledende vindusprodusenten i Norge. I tillegg til hovedkontoret og fabrikken på Moi er det i tillegg fabrikker i Egersund og på Otta. Ti regionskontorer sikrer tett oppfølging og nærhet til prosjektmarkedet, byggevarehandelen og byggmestere over store deler av Norge.


Vi i Norske Trevarer gratulerer med vel fortjent pris!

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.