Søk

NorDan med betydelig vekst - tross oljekrise i Rogaland

Konsernsjef Tore Rasmussen tror flere sektorer vil merke mer av oljenedturen etter hvert.

NorDan-vindu

Fra: AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 14.10.2015

Men prognosene er ifølge NorDan at byggeaktiviteten i Norge skal holde seg på et høyt nivå.

Hjørnesteinsbedriften NorDan på Moi i Lund med 400 ansatte merker «overraskende lite» til oljekrisen, ifølge direktør Tore Rasmussen og fabrikksjef Trond Magnar Unhammer.

Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 1,6 milliarder kroner. Resultatet er på rundt 75 millioner kroner. Det vil si litt under fem prosent avkastning.

- 2014 var et midt-på-treet-år. Bedre enn 2013, men ikke bedre enn 2012, forteller konsernsjef Tore Rasmussen til Agder.
- I år vet vi at vi får en betydelig vekst. Vi har vekst i alle markeder. Omsetningen var på 1,6 milliarder i fjor. Det går mot minst 1,8 milliarder i 2015, opplyser han.


Den største veksten har vært i Sverige. Her har NorDan fått ny sjef. Han er for øvrig fra Flekkefjord, og heter Dag Kroslid.

Ordreinngang
Ordretilgangen er god. Ingen kunder utgjør mer enn 10 prosent av omsetningen. Mest pågang er det i sommerhalvåret.

- Vi har 500-600 ordrer i uka i høysesongen, som strekker seg fra sommer til høst. Hovedtrykket varer som regel ut oktober, forteller fabrikksjef Trond Magnar Unhammer.

Lavt rentenivå
NorDans ledelse forteller om gode markeder i Norge, Sverige, Storbritannia og Irland.

- Hittil i år er det en positiv utvikling i omsetningen i alle disse landene. Vi opplever vekst i alle markeder, beretter Tore Rasmussen.

Han sier det er et åpent spørsmål om oljenedturen eventuelt slår inn. NorDan har kun så vidt merket at markedet i Rogaland er gått noe ned som følge av oljekrisen.

- Jeg vil bruke ordet overraskende lite. Det har kanskje sammenheng med at renten aldri har vært lavere. Det å bygge og investere er billigere enn det noensinne har vært. Det store spørsmålet er om det til slutt sprekker.

Utfordring
- Det er en utfordring med lavt rentenivå og oljenedtur. Valutaen er betydelig svekket. Det fører til at vi er mer konkurransedyktig på eksport og mot import, påpeker NorDans daglige leder.
- På den andre siden er mer enn 80 prosent av alle materialene vi kjøper fra utlandet. Det har vært en kraftig prisstigning.
På kort sikt er dét regnestykket negativt for NorDan. Som konsekvens må vi øke prisene noe, konstaterer konsernsjefen.

En annen utfordring er økt konkurranse i Norge. Det er nok av aktører på markedet, med dertilhørende prispress i bransjen.
- Vi legger vekt på å prøve å differensiere oss. Vi lanserer nye produkter, som for eksempel de tre S-er (se egen sak).

Egen lærlingordning
NorDan har egen lærlingeordning. Snekkerlinja på videregående skole på Moi ble lagt ned for ti år siden. Folk kan nå gå fire år som lærling i bedriften, i stedet for to år teori og to år med praksis. En dag i uka driver NorDan nemlig egen skole på fabrikken, i samarbeid med opplæringskontoret Rogaland Tresenter. Dette skoleåret har de 16 elever.

- Vi mener vi får bedre fagfolk ut av dette, forteller Tore Rasmussen.
- Man er avhengig av den kompetansen. Du får ikke tak i fagfolk med fagbrev. Hvis vi vil ha fagfolk må vi gjøre det selv. Det er den måten vi rekrutterer folk. Mange voksne ansatte tar også fagbrev på fritida, forteller han.

Ekspanderer
Totalt sett ekspanderer Lund kommunes hjørnesteinsbedrift. For to måneder siden startet de med aluminiumsvinduer og PVC-vinduer (plast).

Men NorDan har tradisjonelt levert trevinduer. Den satsingen står støtt. Fortsatt skal 95 prosent av salget være vinduer i tre. Tre anses som mest miljøvennlig.

- Vi har gjort store investeringer på Moi. Skal vi kunne levere, må vi ha den kompetansen vi trenger. Markedet er der! understreker Tore Rasmussen og Trond Magnar Unhammer.
" Hittil i år er det en positiv utvikling i omsetningen i alle disse landene. Vi opplever vekst i alle markeder."

© Agder Flekkefjords Tidende

 

RMH

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no