Søk

Nordic Dørfabrikk AS kåret til årets bedrift 2016 på årets Landsmøte i helgen.

Gratulerer til den verdige vinneren av Det Gylne Sagblad som i 2016 har hatt et rekordår, når det gjelder omsetning og lønnsomhet.

Nordic Dørfabrikk AS har sitt hovedkontor i Lyngdal i Vest-Agder. Fabrikkens historie går langt tilbake i tid med møbelproduksjon, men siden 1993 har fabrikken utelukkende konsentrert sin produksjonen om innvendige dører.

Juryens begrunnelse:

 2016 ble et rekordår både når det gjelder omsetning, og ikke minst resultat.

Det er ikke gjort store investeringer i teknologi det siste året, men det er lagt ned store ressurser i arbeid med Lean, og med å utvikle den menneskelige ressursen.

De ansattes arbeid og engasjement i forbedringsarbeidet, har vært vesentlig for bedriftens fremgang. Bedriften jobber bevist med HMS, og har ordninger som legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og for småbarnsforeldre som ønsker fleksible arbeidsordninger. Det er lavt sykefravær og liten utskifting av arbeidskraft.

Bedriften jobber i et marked med stor internasjonal konkurranse, men klarer å svare på denne konkurransen, og i tillegg konkurrere på eksportmarkedet.

Bedriften ligger i forkant når det gjelder produktdokumentasjon og miljødokumentasjon, og har brukt store ressurser på testing og dokumentasjon.


Foto: Jannis Barbantonis, Edgar Haugskott og Ole Olsen.

Salgs- og markedssjef Edgar Haugskott tar imot prisen på vegne av hele Nordic Dørfabrikk AS
 

Kriterier for å vinne Det Gylne Sagblad

For å kunne vinne bransjens gjeveste pris, må disse kriteriene legges til grunn:

Bedriften må i året som har gått ha utrettet noe som kan være et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter i bransjen, ved at den har utmerket seg på et eller flere av følgende områder:

1.       Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier.

2.       Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.

3.       Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften.

4.       Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.

5.       Har gjort en innsats på eksportmarkedet.

6.       Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.

7.       Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.

Det er ingen forutsetning at alle punktene skal oppfylles.

 

Andre gode kandidater som var nominert til Det Gylne Sagblad for året 2016:

1. NorDan AS
2. Løken Trevare AS
3. Voss Møbel- og Trevareverkstad AS
4. Norgesvinduet Svenningdal AS
5. Minde Snekkeri AS
6. Melby Snekkerverksted AS

Her er oversikt over tidligere vinnere av trevarebransjens "Oscar".

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no