Søk

Norsk Trevare blir til NORSKE TREVARER

Navneendringen ble vedtatt på årsmøtet i Svolvær 8. juni.

Forslaget til navneendring er et direkte resultat av prosjektet "Norske Trevarer 2022" og kommer som en følge av foreningens visjon om å forenkle og berike medlemmenes hverdag.

Det nye navnet gir en bedre, og et  mer definerbart inntrykk av forenignen og vil skape en klarere identitet for bransjeorganisasjonen.
Navneendringen og den nye logoen vil kunne få en samlende effekt for bransjen.

Alle lokalforeninger vil etter hvert få tilsendt en tilpasset logo.

Den nye logoen vil kunne tas i bruk straks brukermanualen er ferdig utarbeidet, noe dere vil bli orientert om.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no