Søk

Ny-boligsalget flater ut

Vi ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

Nyboligsalget flater ut

.

- Salget av nye boliger i juni lå 2 % over juni i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. 

- Hittil i år ligger salget 9 % under fjoråret. Salget av eneboliger ligger 7 % under fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 19 % og 6 % bak første halvår i fjor, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 14 % bak fjoråret. Fordelt på boligtype ser vi at eneboliger ligger 19 % bak fjoråret, småhus og leiligheter ligger hhv. 18 % og 11 % bak fjoråret.

De siste 12 månedene er det solgt 26 383 boliger. Dette er 21 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 762 boliger.  - Dette er 10 % under nivået for et år siden, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon 

Last ned pressemelding

Last ned excel-ark med indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå

Veiledning til excel-ark

Excelarket er vår indeksbaserte statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå, siden 4. kvartal 2010. Det er også en arkfane som viser hvordan igangsettingen ligger an sammenlignet med et demografisk beregnet boligbehov for landet totalt og den enkelte kommune. Ligger indeksen under 100, betyr det at de ikke bygger nok boliger sammenlignet med det demografiske boligbehovet.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.