Søk

Ny medlemsfordel - Byggsikkerhetsgarantiforsikring

Ved inngåelse av avtaler krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Det har vi i Norsk Trevare lagt til rette for gjennom avtalen med Pareto forsikringsmegling

Dette, som er et alternativ til bankgaranti, har flere fordeler:

- Langt rimeligere enn bankgaranti
- Man slipper å stille pant og på den måten binde opp midler
- Man blir mer uavhengig av banken
- Kort behandlingstid og enkelt å administrere

Byggsikkerhetsgarantiforsikring er nå et eget produkt for byggebransjen, og er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført.

Med en forsikringsløsning er garantien langt enklere og raskere å få på lass samt ikke minst gunstigere da man slipper å "låse" fast så mye kapital som med en Bankgaranti.

Det er to definisjoner og henvisninger til garantien - Profesjonell eller Forbruker Entreprise.

Profesjonell entreprise
Det er full avtalefrihet mellom kontraktsparter hvor ingen er forbrukere.

Ved mangel av øvrige kontraktsdokumenter vil en domstol forholde seg til "ulovfestet entrepriserett" som vil delvis kunne sammenligknes med grunnprinsippene som følges av Norsk Standards kontrakter  (NS-kontrakter).

Forbrukerentreprise
I henhold til Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelder frem til 5 år etter overtakelsen og svare til 3-10% av entreprisen.

For krav gjort gjeldende etter overtakelse, skal garantien kun utgjøre 5% av entrepisen.

Det foreligger ingen plikt for forbrukeren å betale noe før entreprenøren fremlegger bevis for at slik garanti er avtalt med garantisten.

Les mer her om forsikringen

Benytt dette bestillingsskjemaet for byggforsikringsgaranti og send til thomas.solli@pareto.no - så ordner de dette. Pass på å legge ved kontrakten.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.