Søk

Ny Teknisk Forskrift - TEK17

1. juli kommer det en ny Teknisk Forskrift, kalt TEK17.

Vi har ikke sett veiledningen enda, så det er en del detaljer som ikke er helt avklart.

Den nye forskriften vil ha en overgangsperiode frem til 31. desember 2018, så det vil ta noe tid før den vil få betydning i praksis.

  • Energikravene er allerede innført, så her blir det ingen ytterligere skjerpelse.
  • Fribredde i dør får krav på 0,86m for inngangsdør, og 0,76m for dør innternt i boenhet.
  • Rekkverkshøyden forandres ikke, men høyden på håndløper kan velges fra 0,8 til 0,9m. Alternativt til to håndløpere i høyde 0,7 og 0,9m, kan man benytte kun en med høyde 0,8m.
  • Bredden på trapper blir endret fra dagens "fri bredde" til "bredde på trappeløp". Her er vi usikre på definisjonen.

Vi vil lage en detaljert beskrivelse av endringene som berører våre medlemmer, etter sommerferien.

Her kan du lese mer om TEK17: https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/her-er-de-mest-sentrale-endringene-i-tek17/
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no