Søk

Ny teknisk spesifikasjon for modulmål på dører, vinduer og låskasser

Norge er forpliktet til å tilbaketrekke nasjonale standarder som helt eller delvis er erstattet av europeiske.

Den nasjonale speilkomiteen SN/K027 Dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger besluttet i april 2016 å utarbeide en teknisk spesifikasjon som «fanger opp» det vi «taper» ved tilbaketrekkingen av noen nasjonale standarder.
De gamle norske standardene er:

NS 3149 Dører - Størrelser

NS 3154 Dører av tre – Utfresing for symmetrisk tilholderlås med vriderfalle og reile og for tilhørende sluttstykke

NS 3155 Dører av tre – Utfresing for symmetrisk sylinderlås og tilholderlås og for tilhørende sluttstykke

NS 3203 Vinduer og vindusdører - Størrelser

Norge er forpliktet til å tilbaketrekke nasjonale standarder som helt eller delvis er erstattet av europeiske. Utfordringen er at detaljeringsnivået og inndelingen av EN- standarder ikke er sammenfallende med de gamle norske standardene.

Arbeidet med denne tekniske spesifikasjonen er delvis finansiert av Foreningen Norske Låsesmeder.

Forslaget til teknisk spesifikasjon er nå ute på høring og kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside.

Gå inn på lenken: http://enquiry.standard.no/Home/Details/1931

Se etter den tekniske spesifikasjonen prSN/TS 3160 Modulbaserte dører, vinduer og utfresinger for låser.

Legg inn din e-postadresse og be om å få tilsendt passord.

Gå inn på lenke til pdf-fil, så kan du laste ned hele dokumentet gratis.

Du kan også gå inn på «Les høringsforslag». Da får du tilgang til de ulike avsnittene og kan skrive inn dine kommentarer i kommentarfeltet under for hvert avsnitt.

De gamle norske standardene for dører og vinduer var gjennomført modulbaserte. Dette var koordinert med NS 1456 Mål på åpninger for innsetting av dører og vinduer. Det modulbaserte systemet sikret klar og entydig kommunikasjon mellom byggevareprodusent og utførende ledd. Dette tenkes nå ivaretatt med denne tekniske spesifikasjonen. I tillegg inneholder spesifikasjonen forslag til standard utfresing for låskasser. Dette er særlig viktig for branndører.

Det finnes en rekke eksempler på at det foretas utfresninger i branndører og karmer for å gi plass til flere eller andre typer låskasser og sluttstykker.

Dette kan ødelegge den branntekniske klassifiseringen av døren. Dette er meget uheldig og kan gi falsk trygghet. Det er behov for «å ta grep» og sikre god brukskvalitet, byggøkonomi og fremdrift.

Høringsfristen for prSN/TS 3160 utgår 1. juli 2017. Bruk din mulighet til å kommentere.

Last ned hele forslaget til teknisk spesifikasjon her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no