Søk

OBS! Forsøk på økonomisk svindel

Et fellestrekk med forsøkene er at de kommer via epost og er målrettet mot navngitte personer.

Forløpet har ofte vært at økonomiansvarlig i en bedrift får en epost fra daglig leder i samme bedrift med en anmodning om en hasteoverføring av penger. Det blir brukt korrekte epostadresser og epostene er ofte velformulerte.  Eposten kan også komme på tidspunkt der tidsfrister for å få gjennomført transaksjonen er korte. 

Vi mistenker at informasjon om stilling og epostadresser plukkes fra bedriftenes nettsider. Vi anbefaler at hver bedrift ved sine ledere og økonomiansatte går gjennom sine rutiner som blir brukt ved hurtigbehandling av utbetalinger.

Dette kan gjøres ved at det avtales en flerfase-bekreftelse på at anmodningen er reell.

Enten bør bekreftelse på telefon eller SMS benyttes, eller så kan det avtales at helt spesielle formuleringer/uttrykk skal brukes ved slike forespørsler.

Det er dessverre lett å forfalske avsenderadresser når det sendes epost. Epost-adresser er heller ikke vanskelig å få tak i. Ved å presentere en oversikt på nettsider med Navn, Stilling og Epost gjør man dette særdeles enkelt.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no