Søk

Økt satsing på yrkesfagene

Kunnskapsministeren har varslet økt satsing på yrksesfagene, og regjeringen setter av 25 millioner kroner til nye studieplasser i fagskolene.

I tillegg vil den bruke totalt 40 millioner kroner på rekrutteringen av flere flere lærbedrifter, en «lektor 2-ordning» for yrkesfag (lektor 2-ordningen er et samarbeid mellom skole og næringsliv der fagpersoner fra næringslivet involveres i undervisningen).

Ordningen har som målsetting å øke elevenes interesse for fagene og gi økt læingsutbytte, hospiteringsordning for lærere og desentralisert yrkesfaglærerordning, i følge Dagbladet.

ONF, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, kalte dette for «gledelige nyheter».

Litt til rekrutteringen

Både finansminister Siv Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tidligere lovet at de vil gjøre 2018 året til et "skikkelig år for yrkesfag".

Regjeringen vil blant annet også sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye læebedrifter.

10 millioner kroner foreslås brukt for å få fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv direkte involvert i undervisningen og samme beløp til å styrke yrkesfaglæerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no