Søk

Om lønnsoppgjøret 2018

I 2018 er det hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene.

Publisert 23.01.18
I slutten av februar velger LO oppgjørsform, og NHOs forhandlingsfullmakt vedtas. NHO antar forhandlingene starter 12. eller 13. mars.

Alle de om lag 200 avtalene NHO er part i skal reforhandles. Vi vet ennå ikke om alle avtalene skal forhandles hver for seg mellom landsforening og forbund, eller om det blir et såkalt samordnet oppgjør hvor alle avtalene forhandles under ett i regi av NHO og LO.

Viktige hendelser før forhandlingene starter i mars 

  1. Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem tallmateriale i slutten av februar 2018. Dette materialet er kvalitetssikret av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og benyttes som grunnlag for forhandlingene.
     
  2. I LOs representantskapsmøte 27. februar avgjøres det om hovedoppgjøret blir et forbundsvist eller sentralt oppgjør, og i NHOs representantskapsmøte 27. – 28. februar 2018 vedtas forhandlingsfullmakten for arbeidsgiversiden.
     
  3. Vi antar forhandlingene vil starte 12. eller 13. mars. 
     

Hver landsforening gjennomfører egne prosesser i forkant av lønnsoppgjøret.

Forbundsvist eller samordnet oppgjør

De fleste hovedoppgjør gjennomføres forbundsvist. Først ut er frontfaget, der Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler om endringer i tariffavtalen som gjelder for konkurranseutsatt industri. Resultatet for frontfaget, og spesielt rammen for lønnsvekst, legger viktige føringer for alle etterfølgende forhandlinger.

Etter at resultatet for frontfaget er klart, forhandles de andre overenskomstene som NHO/landsforeningene er part i. Forhandlingene skjer mellom landsforening og fagforening.

Alternativt kan hovedoppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør. Da forhandler hovedorganisasjonene LO og NHO på vegne av alle sine medlemmer, og løsningen vil normalt omfatte samtlige tariffavtaler.

Uansett oppgjørsmodell vil økonomien i oppgjøret være tilpasset hva den konkurranseutsatte industrien kan bære av kostnadsvekst. Dessuten regner vi med at pensjon blir et sentralt tema i årets tariffoppgjør. 

 

Publisert 23.01.18

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.