Søk

Oppfølgingskurs Prosjekt lønnsomhet del 2

for dere som gikk på del 1 i Kristiansand, Drammen og Trondheim og Molde.

I samråd med Evan Jones, og de tilbakemeldingene vi har mottatt i forbindelse med evalueringen av kurset Lønnsom bedrift, planlegger vi oppfølgingskurs for dere som deltok vinteren 2016 i Kristiansand, Drammen. Molde og Trondheim.

Vedlagt er invitasjon og foreløpig innhold i de 3 kurssamlingene.

NB! Vi trenger en tilbakemelding enten dere vil delta eller ikke, innen 15. mars, for å kunne planlegge den videre gjennomføringen.

Tilbakemelding sendes til post@norsktrevare.no

Last ned programmet her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no